Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sviatosť krstu

Krst

 

"Svätý krst ako sviatosť znovuzrodenia je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam." (porov. Katechizmus katolíckej Cirkvi 1213)

Krst, brána sviatostí, nevyhnutný na spásu, skutočne alebo v túžbe, ktorým sa ľudia oslobodzujú od hriechov, preporodzujú sa na Božie deti a nezmazateľným znakom pripodobnení Kristovi sa včleňujú do Cirkvi, sa platne udeľuje iba krstením pravou vodou s náležitou slovnou formou. (porov. Kánon 849 CIC 1983)

Žiadosť o udelenie sviatosti krstu

Podľa kánona 867 §1 CIC 1983 o udelenie sviatosti krstu pre maloleté dieťa žiadajú jedine rodičia dieťaťa. V prípade dospelého záujemcu o krst žiada o vyslúženie tejto sviatosti on sám. K zápisu sa vyžaduje rodný list dieťaťa a identifikačná karta (občiansky preukaz) jedného z rodičov. Tiež je potrebné vedieť údaje o krstných rodičoch (meno, priezvisko, povolanie, presnú adresu bydliska). Ak je krstný rodič taký, ktorého farár nepozná, alebo existuje pochybnosť že spĺňa podmienky byť krstným rodičom je potrebné priniesť potvrdenie z farského úradu kde bol krstný rodič pokrstený o jeho prijatých sviatostiach.

Vysluhovanie krstu

Podľa kánona 856 CIC 1983 sa sviatosť krstu môže vysluhovať v ktorýkoľvek deň, predsa sa nástojčivo odporúča, aby sa sviatosť krstu vysluhoval v nedeľu. Podľa kánona 857 §2 sviatosť krstu sa má vysluhovať vo farskom kostole ak ide o dospelého krstenca. Dieťa má byť pokrstené vo vlastnom (farskom) kostole jeho rodičov.

Predkrstná náuka

Predkrstná náuka - vyžadovaná Cirkvou na základe kánona 851 §2 CIC 1983 - sa koná v sobotu pred krstom o 9:00 hod. Stretnutie rodičov a krstných rodičov je na fare. Zúčastniť sa jej majú rodičia a krstní rodičia dieťaťa, ktoré má byť pokrstené.

Krstní rodičia

Katechizmus Katolíckej Cirkvi o krstných rodičoch hovorí: "Krstní rodičia majú byť presvedčenými veriacimi, schopnými a ochotnými pomáhať novopokrstnenému, dieťaťu alebo dospelému, na jeho ceste kresťanského života." (porov. KKC 1255)

Kódex kanonického práva v kánone 874 stanovuje pre krstných rodičov tieto podmienky:

➤aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu

➤aby zavŕšil šestnásty rok života

➤aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať, teda ak žije v manželstve, má to byť manželstvo sviatostné (uzatvorené v kostole)

➤aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným

➤aby nebol otcom alebo matkou krstenca