Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Eucharistia (Prvé Sv, Prijímanie)

Eucharistia - Prvé Sv. Prijímanie

 

Príprava na prvé sväté prijímanie
Svätá Eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života. Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete.
Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvale zachoval obetu kríža, kým nepríde, a aby tak zveril Cirkvi, milovanej neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania: sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej prijímame Krista, duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy.

Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. Ostatné sviatosti, ako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela úzko súvisia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka.
(porov. Katechizmus katolíckej Cirkvi 1322; 1323; 1324; Kódex kanonického práva 1983, kán. 912-914)

Na prvé sväté prijímanie sa v našej farnosti pripravujú žiaci v 3. ročníku Základnej školy. Táto príprava prebieha súčasne v troch fázach:

  1. Rodinná katechéza-dieťa vidí príklad sviatostného života vo svojej rodine, zvlášť u svojich rodičov
  2. Školská katechéza-dieťa sa pripravuje v škole počas vyučovania náboženstva
  3. Farská katechéza-dieťa sa zúčastňuje na farských aktivitách, zvlášť na svätej omši za účasti detí

K prvému svätému prijímaniu sa po dohode s farárom môžu pripravovať aj dospelí, ktorí ešte nepriali prvé sväté prijímanie a sú pokrstení.

 

Prikázané sviatky sú tieto:

1. 1. - Panny Márie Bohorodičky
6. 1. - Zjavenie Pána
pohyblivý - Nanebovstúpenie Pána - štvrtok, 40. deň po Veľkonočnej nedeli
pohyblivý - Božieho Tela a Krvi - štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice
29. 6. - Sv. Petra a Pavla
15. 8. - Nanebovzatie Panny Márie
1. 11. - Všetkých svätých
8. 12. - Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. 12. - Narodenie Ježiša Krista - Vianoce

Neprikázané sviatky (niektoré):

2. 2. - Obetovanie Pána (Hromnice)
Popolcová streda - pohyblivý dátum
19. 3. - Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota - pohyblivé podľa Veľkej noci
Veľkonočný pondelok - pohyblivý
25. 3. - Zvestovanie Pána
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - pohyblivý
5. 7. - Sv. Cyrila a Metoda
8. 9. - Narodenie Panny Márie
15. 9. - Sedembolestnej Panny Márie
26. 12. - Sv. Štefana, prvého mučeníka