Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2024

Dátum: 01.01.2024
Autor: Farnosť Čermany
Počet videní: 569
6 min. čítania
Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2024

V rámci celosvetovej modlitbovej siete Svätého Otca Apoštolát modlitby prinášame v prehľade na rok 2024 úmysly vybrané Svätým Otcom Františkom a Konferenciou biskupov Slovenska.

Úmysly na rok 2024

Január: Za dar rozmanitosti v Cirkvi

Úmysel Svätého Otca:Modlime sa, aby nám Duch Svätý pomáhal vnímať dar rozmanitých chariziem v kresťanských spoločenstvách, ako aj objavovať bohatstvo rozličných tradícií a obradov v Katolíckej cirkvi.

Úmysel našich biskupov: Aby sa kresťania a všetci ľudia dobrej vôle pestovaním pokoja vo svojom srdci zasadzovali za mier a spravodlivosť vo svete.

Február: Za nevyliečiteľne chorých

Úmysel Svätého Otca:Modlime sa za nevyliečiteľne chorých a za ich rodiny, aby vždy mali potrebnú zdravotnú i duchovnú starostlivosť a sprevádzanie.

Úmysel našich biskupov: Aby sme sa podľa príkladu preblahoslavenej Panny Márie nesením vlastných krížov pripájali ku Kristovmu vykupiteľskému dielu.

Marec: Za mučeníkov dneška

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za tých, ktorí v rozličných kútoch sveta riskujú svoj život pre evanjelium, aby nadchli Cirkev svojou odvahou a misionárskou horlivosťou.

Úmysel našich biskupov: Aby sme podľa príkladu sv. Jozefa dokázali vo všetkých okolnostiach života plniť Božiu vôľu.

Apríl: Za ženy a ich poslanie

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby každá kultúra priznala ženám ich dôstojnosť a hodnotu a aby sa skončilo ich znevýhodňovanie, ktorým trpia v rozličných častiach sveta.

Úmysel našich biskupov: Aby sme radostným svedectvom o Kristovom zmŕtvychvstaní prinášali svetu zmysel života a nádeje.

Máj: Za formáciu rehoľných osôb a bohoslovcov

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za rehoľníčky, rehoľníkov a za bohoslovcov, aby rástli vo svojom povolaní a aby sa formáciou po ľudskej, pastoračnej, duchovnej i komunitnej stránke stávali vierohodnými svedkami evanjelia.

Úmysel našich biskupov: Aby sa naše kresťanské rodiny prostredníctvom modlitby a vzájomnej lásky čoraz viac stávali opravdivou školou života.

Jún: Za migrantov, čo opúšťajú domovy

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za migrantov, čo utekajú pred vojnou i hladom a musia sa vydať na cestu plnú nebezpečenstiev a násilia, aby našli pohostinnosť a nové príležitosti v krajinách prijatia.

Úmysel našich biskupov: Aby kňazi boli vždy svedkami milosrdnej a dobročinnej Božej lásky.

Júl: Za pastoračnú starostlivosť o chorých

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby sviatosť pomazania chorých priniesla jej prijímateľom a ich blízkym Pánovu silu a aby sa čoraz viac stávala viditeľným znakom súcitu a nádeje pre všetkých.

Úmysel našich biskupov: Aby sa všetci veriaci svedectvom svojho života podieľali na šírení evanjelia v spoločnosti.

August: Za politických vodcov

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za politických vodcov, aby slúžili svojmu ľudu prácou zameranou na celostný ľudský rozvoj a spoločné dobro, aby dbali zvlášť o chudobných a nezamestnaných.

Úmysel našich biskupov: Aby sa predstavitelia štátnej a verejnej správy nedali ovládať korupciou a vždy konali v prospech spoločného dobra.

September: Za plačúcu Zem

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby každý z nás citlivo vnímal plač Zeme aj plač obetí prírodných katastrof a klimatickej zmeny a aby sme sa osobne podujali starať sa o svet, v ktorom žijeme.

Úmysel našich biskupov: Aby ekonomické a politické rozhodnutia slúžili na ochranu tradičnej rodiny ako pokladu ľudského spoločenstva.

Október: Za spoločnú misiu

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby si Cirkev naďalej a v každom smere udržiavala synodálny štýl v duchu spoločnej zodpovednosti. Aby podporovala spoluúčasť, spoločenstvo a spoločnú misiu kňazov, rehoľníkov i laikov.

Úmysel našich biskupov: Aby naše školy pomáhali žiakom a študentom rásť nielen vo vedomostiach, ale aj v zušľachťovaní charakteru.

November: Za tých, ktorí prišli o dieťa

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za rodičov, ktorí oplakávajú syna alebo dcéru, aby našli oporu vo svojom spoločenstve a aby od Ducha Svätého načerpali pokoj a útechu.

Úmysel našich biskupov: Aby sme radi a obetavo pomáhali svojimi modlitbami a obetami dušiam v očistci.

December: Za pútnikov nádeje

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby tento Jubilejný rok posilnil našu vieru a tak nám pomohol spoznávať vzkrieseného Krista v každodennom živote a aby nás premenil na pútnikov kresťanskej nádeje.

Úmysel našich biskupov: Aby mladí nachádzali porozumenie u staršej generácie, ktorá ich má viesť svojím príkladom k láske k Bohu i blížnemu.

(Zdroj KBS, spracovala Miroslava Holubíková)