Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výzva na vzájomné zmierenie a upokojenie vášní

Dátum: 18.05.2024
Autor: Farnosť Čermany
Počet videní: 201
4 min. čítania
Výzva na vzájomné zmierenie a upokojenie vášní

Vzájomné zmierenie a upokojenie vášní

sú momentálne najaktuálnejšie a najvážnejšie výzvy, ktorým naša spoločnosť čelí. My kresťania môžeme v tejto veci urobiť oveľa viac, ako sa na prvý pohľad zdá, keďže disponujme účinnými prostriedkami, ktoré nám boli dané „zhora“.

Modlitbou môžeme a máme vyprosovať pokoj v srdciach, Svetlo zhora a Silu. Modlitba je nezastupiteľná preto, lebo ten najhlbší pokoj nie je výsledkom ľudských snáh, ale darom od Boha a dostávajú ho tí, ktorí oň prosia a najmä tí, čo žijú v priateľstve s Bohom. Takto Boží pokoj prítomný v srdci takéhoto človeka je najúčinnejšou silou proti zlu a zároveň hrádzou, aby pri stretnutí so zlom, ktoré je prítomné v srdci iného človeka, sa toto zlo ako požiar nešírilo ďalej. Svetlo zhora je tiež darom od Boha, čiže človek si ho sám nezabezpečí. Toto svetlo potrebujeme k tomu , aby sme správne videli skutočnosti, veci a vzťahy podľa Božích kritérií a zachytili prítomnosť zla v rôznych ideológiách, politických stratégiách, dezinformáciách a konšpiračných teóriách. Toto svetlo potrebujeme nutne k tomu, aby sme sa správne, čiže múdro, vedeli rozhodovať. Bez tohto Božieho svetla nie je možné správne vidieť seba samých v pravde a pochopiť tie skutočné ohrozenia, ktorým sú vystavené naše srdcia. Silu zhora potrebujeme k tomu, aby sme účinnejšie dokázali premáhať seba samých najmä vo vypätých situáciách, keď hrozí, že nezvládneme vlastný hnev, ktorý môže prerásť do nenávisti. Silu zhora potrebujeme aj k tomu, aby sme pri stretnutí s ľuďmi ovládaných zlom a nenávisťou reagovali v duchu evanjelia a v tejto stratégii aj vytrvali. 
V konečnom dôsledku vždy ide o to, akú odpoveď dáme pri stretnutí so zlom v akejkoľvek podobe. V týchto náročných chvíľach  máme my kresťania prispieť k uzdraveniu našej spoločnosti aj stratégiami, ktoré síce pre nekresťanov sú nie vždy zrozumiteľné a v očiach mnohých aj neúčinné či úplne zbytočné , ale pre nás sú záväzné ako odkaz toho, ktorý jediný je pravým Pokojom a v rukách ktorého je skutočná moc i beh sveta a to aj v okamihoch, keď sa svet vysmieva alebo je ľahostajný argumentujúc často Božou  „ bezmocnosťou“ alebo nečinnosťou. V slávnom rozhovore s Pilátom, niekoľko hodín pred vlastnou smrťou, Kristus Pilátovi povedal: „Nemal by si nado mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora“ ( por. Jn 19, 11). Kiež v nás, bratia a sestry, ožije vedomie a ochota vytrvalo s dôverou v Božiu moc používať účinné metódy evanjelia cielené na uzdravenie ľudských sŕdc. To je totiž priestor, ktorý treba uzdravovať, aby sa uzdravila aj naša spoločnosť.

                                                                                                  Mgr. Ľudovít Malý, rímskokatolícky kňaz